Начало Софтуер Цени

Счетоводство

модул счетоводство с възможност за автоматизирано осчетоводяване и приключителни операции

Годишни отчети

автоматично попълване на данъчната декларация в НАП и на повечето справки и отчети в НСИ

Управление на отпадъци

модул предназначен за пунктове за отпадъци с автоматично попълване на данни в НИСО

Склад

модул склад с възможност за преизчисляване на средната цена на продадените материали и стоки

Производство

модул производство с изчисление на себестойността на произведената готовата продукция

ДМА

модул за следене на дълготрайните материални и нематериални активи на дружеството

Транспортна дейност

модул за следене на транспортната дейност по пътни листа и товарителници на дружеството

Застраховки

модул за следене на застраховките по падежи и разсрочването им за бъдещи периоди

Приходи и разходи за бъдещи периоди

модул за следене на приходите и разходите за бъдещи периоди

ДЕМЕТРА представлява многофирмена интегрирана система за управление на дейността и счетоводната отчетност на фирмите. Приложението включва управление на складове, каси, банки, дълготрайни активи, приходи и разходи с възможност за генериране на разнородни справки и отчети. Основна особеност на продукта е отделянето на обработката на първичните счетоводни документи от тяхното осчетоводяване. Това спомага, първичната обработка да се извършва от касиер, складов оператор или просто от лице без счетоводни познания. Формите за работа са интуитивни и лесни за работа. По нататъшното осчетоводяване е почти 90% автоматизирано, както и годишното счетоводно приключване.

Софтуерът съдържа в себе си най-добрите практики от дейността на Счетоводна къща Деметра, както и на множество фирми занимаващи се с управление на отпадъци, складове на едро и техните счетоводни отдели. Нашата цел е да автоматизираме документооборота на дружествата и с минимални човешки ресурси да създадем счетоводна база, информацията и отчетите, от която да са от полза, както на счетоводителите, така и на управлението на фирмите.

Софтуерът е най-подходящ за малки и средни по големина предприятия и фирми, които искат да обхванат дейността си в една система при обработка на документите от различни хора с различна квалификация, с възможност за централизиран контрол върху операциите. При поддръжка от наша страна и добре мотивирани екипи от ваша и при по-големи предприятия може да се извършат успешни внедрявания. Въпреки, че не е предназначен за фирми с малък документооборот, при нужда от многофирмено счетоводство някои счетоводители на свободна практика и счетоводни къщи също ще намерят добро решение.

Софтуерът не е подходящ за счетоводители, които искат „да пипнат и осчетоводят всичко сами“, които предпочитат всичко да стане по един единствен начин, по който са свикнали да работят. Запознайте се в секция софтуер с възможностите и функцоналността му, регистрирайте се и прегледайте подробното ръководство за работа с продукта и ако то се различава драстично от вашите представи за организиране на счетоводната отчетност ви препоръчваме да потърсите друго решение. Ако предпочитате автоматизирани счетоводни системи, върху които да имате достатъчно инструменти за контрол или просто ви допада нашата визия и представяне ще се радваме да станете наши клиенти.

Първоначално може да изглежда трудоемко преминаването към нашия продукт, тъй като определено се различава от стандартните счетоводни програми, но само след 2-3 месеца ще оцените неговата функционалност и ще успеете да спестите много време и ресурси.

И накрая, но не на последно място при определени абонаментни планове или еднократни поръчки може да добавим допълнителна функционалност и справки в системата според вашите виждания за управление и счетоводна отчетност, както и да се възползвате от автоматизиран обмен на данни от външни търговски програми.