Начало Софтуер Цени

Политика за защита на личните данни

  Нашата политика за защита на личните данни е разработена в разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива.

  В тази връзка Ви уведомяваме, че полагаме всички усилия нашите продукти да предоставят възможност за работа в съответствие с изискванията поставени от Регламента. Ние съхраняваме и защитаваме личната информация, която предоставяте, и която може да Ви идентифицира лично в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване и разкриване. Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние не продаваме вашите данни на други дружества или лица.

  Кои сме ние?

  Сайтът https://demetrasoft.com и програмния продукт Деметра са собственост на Деметра софт ЕООД, със седалище и адрес на управление: София бул. Ботевградско шосе №268 офис 10, ЕИК 175374760.

  Събиране и изпозване на лични данни

  Ние събираме, използваме, съхраняваме и обработваме личните Ви данни, които са нужни за сключване на договор с Вас и изпълнение на законовите ни задължения за предоставяне на данни на Държавната администрация.

  Каква лична информация събираме и цел на обработването

  Когато се регистрирате в сайта при създаването на потребителски профил, данните които можем да получим от Вас са: потребителско име, имейл и IP адрес.

  Когато инсталирате демо версия на програмния продукт Деметра ние не събираме автоматизирано лични данни.

  Когато направите заявка за платен абонамент на продукта Деметра, ние издаваме фактура за всеки абонамент. В този случай, изискваните от закона Ваши лични данни, които ще обработим са: фирма, физическо лице представляващо дружеството, ЕИК, данъчен номер и адрес.

  Когато инсталирате пълната версия на програмния продукт Деметра ние автоматизирано събираме името на юридическото лице, имената на управителя на дружеството, ЕИК, данъчен номер, IP адрес, имейл, телефон за контакт, директория, в която се извършва инсталацията и имената на регистрираните потребили. Ние събираме Вашите лични данни заради изискваните от закона реквизити за издаване на фактура и за да можем да управляваме нашите права.

  За функциониране на сайта и приложенията в него не използваме бисквитки (cookies).

  Основание за събиране

  В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

  Изпълнение на договор: за да Ви предоставим заявената услуга или за предприемане на стъпки по Ваше искане за сключването на договор;

  Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури);

  Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: да защитим нашите права от нерегламентирано копиране и разпространяване на продукта, както и подобряване на нашите услуги;

  Получатели на лични данни

  Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори. Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), пощенски услуги и доставки. Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това. Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

  Трансфер към трети страни

  Ние не прехвърляме данните Ви в трети страни.

  Защита на личната информация

  Ние взимаме предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защитим личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Всички ни служители са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си. Връзката на продукта с нашите сървъри, както и уеб браузърите на потребителите на сайта е криптирана като използваме SSL сертификати. Така информацията, която се пренася през интернет е в защитен вид и остава непроменена и непрочетена от трети лица.

  Съхранение на лични данни

  Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях. За да определим срока за задържане на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

  Когато закупите абонаментен план, запазваме Вашите лични данни за срока на договорните отношения, освен когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранение, например по Закона за счетоводството документи за данъчен контрол - до 10 г.

  Когато използвате услуги по съхранение на данни, запазваме Вашите бази с данни за срока на договорните отношения и три месеца след прекратяването им се изтриват.

  Когато използвате услуги за обмен на данни, срока за съхранение на обменните файлове е три месеца от получаването им.

  Когато се регистрирате от момента на регистрацията запазваме Вашите данни до момента на изтриването на профила или след период на липса на активност от една година.

  Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права (например, за да подаваме искове в съдилища) или за данъчни и счетоводни цели.

  Връзка с нас

  Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на имейл: office@demetrasoft.com