Начало Софтуер Цени

Абонаментни планове


модул за управление на отпадъци пълна версия
годишно плащане месечно плащане

Starter

30 лева / на месец
350 лева / на година
40 лева / на месец
450 лева / на година
 • Локална версия
 • Лиценз за ползване и актуализация на продукта за едно работно място
 • Поддръжка чрез билети или имейли
 • Инсталация на една фирма
 • Базите данни са разположени на компютър администриран от клиента
 • Достъп до данните само на компютъра с инсталирана програма

Standard

35 лева / на месец
400 лева / на година
50 лева / на месец
550 лева / на година
 • Мрежова версия
 • Лиценз за ползване и актуализация на продукта за едно работно място
 • Поддръжка чрез билети или имейли
 • Инсталация до три фирми
 • Базите данни са разположени на сървър администриран от клиента
 • Достъп до данните от компютри с инсталирана програма в локална мрежа

Premium

40 лева / на месец
450 лева / на година
60 лева / на месец
650 лева / на година
 • Облачна версия
 • Лиценз за ползване и актуализация на продукта за едно работно място
 • Поддръжка чрез билети или имейли
 • Инсталация до три фирми с опция за допълнителен пакет
 • Базите данни са разположени на сървър администриран от нас
 • Достъп до данните от компютри с инсталирана програма и интернет достъп
Допълнителни услуги по желание


Първоначална инсталация на софтуера

Услугата включва инсталация на продукта, първоначално настройване на софтуера със стандартни настройки, кратко обяснение на функционалността му и едномесечна поддръжка по телефон.

Цена: 200 лева - еднократно

Внедряване на софтуера

Услугата включва анализ на потребностите, първоначално настройване на софтуера (конфигуриране на обекти, зареждане на номенклатури, определяне на ролите на потребителите и правата им на достъп и т.н.) и опитни въвеждания на данни.

Цена: От 500 лева - еднократно

Абонаментна поддръжка и администриране на софтуера

Поддръжка на системите в кратки срокове и реакция при възникване на необходимост. Помощ при администрирането на продукта, поддръжка на SQL Server, архивиране на базата с данни.

Цена: От 200 лева на месец

Допълнителна функционалност

Изработка на допълнителни справки, модули и функционалност към системата.

Цена: От 300 лева - еднократно

Архивиране на базата данни

Ежедневно архивиране на базите с данни на външен сървър.

Цена: 10 лева на месец

Многофирмен пакет

Позволява допълнителни инсталации в рамките на ползвания пакет.

Цена: 15 лева на месец

 • Забележка: Цените са в лева без ДДС. Kлиенти с три и повече работни места имат право на избор между месечно и годишно плащане.
 • Под едно работно място се разбира всяка инсталация на софтуера в отделна папка на компютър или сървър. Едно работно място може да се ползва от повече от един потребител, но по различно време. Всеки потребител има право да работи с повече от една фирма в зависимост от закупения пакет.
 • Услугата по първоначална инсталация е препоръчителна за клиенти, които за първи път започват работа с програмата. За две и повече работни места услугата е безплатна.
 • Услугите за абонаментна поддръжка и администриране на софтуера е препоръчителна за клиенти, които ще ползват пълната версия на продукта, предпочитат комуникацията по телефон и се нуждаят от бърза реакция при необходимост. За клиенти без сключен договор за поддръжка е налична помощ само чрез билети или имейли.
 • Софтуерът използва безплатни бази данни MS Access при пакет Starter и MS SQL Server Express Edition при пакети Standard и Premium.
 • Базите данни при пакет Premium се съхраняват и архивират в дейта център в София, като достъпа до тях се осъществява посредством вградена VPN (криптирана) връзка.
 • Поддържат се комуникации с касови апарати Елтрейд, Дейзи и Датекс.
 • Всички услуги по инсталация и администриране се осъществяват посредством програми за отдалечен достъп през интернет (TeamViewer, AnyDesk или DemetraOnLine).