Начало Софтуер Цени

Абонаментни планове


годишно плащане месечно плащане

Starter

30 лева / на месец
350 лева / на година
 • Складова програма (локална версия)
 • Лиценз за ползване и актуализация на продукта за едно работно място
 • Поддръжка чрез билети или имейли
 • Инсталация на една фирма с опция за допълнителен пакет
 • Достъп до данните само на компютъра с инсталирана програма
 • Данните са разположени на компютър администриран от клиента
 • База данни MS Access

Business

40 лева / на месец
450 лева / на година
 • Складова програма (облачна версия)
 • Лиценз за ползване и актуализация на продукта за едно работно място
 • Поддръжка чрез билети или имейли
 • Инсталация на една фирма с опция за допълнителен пакет
 • Достъп до данните от компютри с инсталирана програма и интернет достъп
 • Данните са разположени на сървър администриран от нас или от вас
 • База данни MS SQL Server Express Edition

Professional

60 лева / на месец
650 лева / на година
 • Интегрирана система (облачна версия)
 • Лиценз за ползване и актуализация на продукта за едно работно място
 • Поддръжка чрез билети или имейли
 • Инсталация до три фирми с опция за допълнителен пакет
 • Достъп до данните от компютри с инсталирана програма и интернет достъп
 • Данните са разположени на сървър администриран от нас или от вас
 • База данни MS SQL Server Express Edition
Допълнителни услуги по желание


Персонализиране на софтуера

Услугата включва първоначално настройване на софтуера с номенклатура и контрагенти предоставени от клиента в xlsx или csv формат, кратко обяснение на функционалността му и едномесечна поддръжка по телефон.

Цена: 200 лева - еднократно

Внедряване на софтуера

Услугата включва анализ на потребностите, първоначално настройване на софтуера (конфигуриране на обекти, зареждане на номенклатури, определяне на ролите на потребителите и правата им на достъп и т.н.) и опитни въвеждания на данни.

Цена: От 300 лева - еднократно

Абонаментна поддръжка и администриране на софтуера

Поддръжка на системите в кратки срокове и реакция при възникване на необходимост. Помощ при администрирането на продукта, поддръжка на SQL Server, архивиране на базата с данни.

Цена: От 200 лева на месец

Допълнителна функционалност

Изработка на допълнителни справки, модули и функционалност към системата.

Цена: От 300 лева - еднократно

Архивиране на базата данни

Ежедневно архивиране на базите с данни на външен сървър при пакет Starter.

Цена: 10 лева на месец

Многофирмен пакет

Позволява допълнителни инсталации в рамките на ползвания пакет.

Цена: от 15 лева на месец

 • Забележка: Цените са в лева без ДДС. Kлиенти с три и повече работни места имат право на избор между месечно и годишно плащане.
 • Под едно работно място се разбира всяка инсталация на софтуера в отделна папка на компютър или сървър. Едно работно място може да се ползва от повече от един потребител, но по различно време. Всеки потребител има право да работи с повече от една фирма в зависимост от закупения пакет.
 • Услугите за абонаментна поддръжка и администриране на софтуера е препоръчителна за клиенти, които ще ползват пълната версия на продукта, предпочитат комуникацията по телефон и се нуждаят от бърза реакция при необходимост. За клиенти без сключен договор за поддръжка е налична помощ само чрез билети или имейли.
 • Данните при пакет Business и Professional се съхраняват и архивират в дейта център в София. Достъпът до тях се осъществява посредством вградена криптирана връзка.
 • Поддържат се комуникации с касови апарати Елтрейд, Дейзи и Датекс.
 • Всички услуги по инсталация и администриране се осъществяват посредством програми за отдалечен достъп през интернет (TeamViewer, AnyDesk или DemetraOnLine).