Начало Софтуер Цени

Абонаментни планове


годишно плащане месечно плащане

Starter

30 лева / на месец
300 лева / на година
 • Локална версия
 • Инсталация до три фирми с опция за допълнителен пакет
 • Лицензията обхваща инсталацията, ползването на продукта и актуализации за едно работно място
 • Базите данни са разположени на компютър администриран от клиента
 • Достъп до данните само на компютъра с инсталирана програма

Standard

35 лева / на месец
400 лева / на година
 • Мрежова версия
 • Инсталация до три фирми с опция за допълнителен пакет
 • Лицензията обхваща инсталацията, ползването на продукта и актуализации за едно работно място
 • Базите данни са разположени на сървър администриран от клиента
 • Достъп до данните от компютри с инсталирана програма в локална мрежа

Premium

40 лева / на месец
450 лева / на година
 • Облачна версия
 • Инсталация до три фирми с опция за допълнителен пакет
 • Лицензията обхваща инсталацията, ползването на продукта и актуализации за едно работно място
 • Базите данни са разположени на сървър администриран от нас
 • Достъп до данните от компютри с инсталирана програма и интернет достъп
Допълнителни услуги по желание


Абонаментна поддръжка и администриране на софтуера

Поддръжка на системите в кратки срокове и реакция при възникване на необходимост. Помощ при администрирането на продукта, поддръжка на SQL Server, архивиране на базата с данни. Цената се договаря допълнително.

Цена: От 200 лева на месец

Внедряване на софтуера

Услугата включва анализ на потребностите, първоначално настройване на софтуера (конфигуриране на обекти, зареждане на номенклатури, определяне на ролите на потребителите и правата им на достъп и т.н.) и опитни въвеждания на данни. Цената се договаря допълнително.

Цена: От 500 лева - еднократно

Изработка на допълнителна функционалност

Изработка на допълнителни справки, модули и функционалност към системата по желание на клиента, включително обмен на данни от и към външни системи по специфично зададени формати. Цената се договаря допълнително.

Цена: От 300 лева - еднократно

Многофирмен пакет 10 фирми

Позволява допълнителни инсталации в рамките на ползвания пакет.

Цена: 200 лева на година

Многофирмен пакет 30 фирми

Позволява допълнителни инсталации в рамките на ползвания пакет.

Цена: 300 лева на година

 • Забележка: Цените са в лева без ДДС. Първата година задължително се предплаща, а всяка следваща клиента има право на избор между годишно и месечно плащане.
 • Услугите за абонаментна поддръжка и администриране на софтуера се предоставят при сключването на писмен договор със срок по желание на клиента. За клиенти без сключен договор е налична само помощ при възникване на технически проблеми при ползване на услугите.
 • Софтуерът използва безплатни бази данни MS Access при пакет Starter и MS SQL Server Express Edition при пакети Standard и Premium.
 • Базите данни при пакет Premium се съхраняват и архивират в дейта център в София, като достъпа до тях се осъществява посредством вградена VPN (криптирана) връзка.
 • Пакети Standard и Premium се предлагат и във версия СУПТО. Поддържат се комуникации с касови апарати Елтрейд, Дейзи и Датекс.
 • Всички услуги по инсталация и администриране се осъществяват посредством програми за отдалечен достъп през интернет (TeamViewer, AnyDesk или DemetraOnLine).